Školka Hradištko

Aktuality

Vyhlášení – zápis

Vyhlášení výsledku zápisu – školní rok 2019/2020 naleznete vpravo v ZÁPISe.

Mgr. Magda Bílková, ředitelka


Prázdninový provoz

Prázdninový provoz bude probíhat v těchto dnech:

  1. července 2019
  2. července 2019
  3. července 2019
  4. července 2019
  5. července 2019
  6. července 2019
  7. července 2019
  8. července 2019
  9. července 2019 

Výše úplaty a stravného:

Na základě dohody se zřizovatelem budou úplatu za předškolní vzdělávání hradit pouze ty děti, které budou k docházce přihlášeny, a to součtem za nahlášené dny. Na jeden den se tato výše úplaty stanovuje na 50,- Kč. Současně platí, že dítě v posledním roce předškolního vzdělávání a s odkladem školní docházky úplatu nehradí.

Výše stravného se bude odvíjet od počtu dní a platného ceníku. Úplata i stravné musí být uhrazeno nejpozději do 17. června 2019 bezhotovostním převodem na účty k tomu sloužící. Tímto dnem bude seznam dětí uzavřen. Na pozdější odhlášky již nebude brán zřetel a finance za úplatu a stravné nebude vráceno.

Nový školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září 2019.

V Hradištku dne 30. 4. 2019                                             Mgr. Magda Bílková, ředitelka

Se zřizovatelem projednáno dne 15. 4. 2019   


Zápis do MŠ Hradištko

Byly uveřejněny informace k zápisu pro školní rok 2019 / 2020 (ZÁPIS vpravo na stránkách).

Mgr. Magda Bílková, ředitelka


Provoz MŠ od 25.2. do 1.3.2019

Provoz MŠ v těchto dnech probíhá. Vzhledem k malému počtu nahlášených dětí budou třídy spojovány. Sledujte proto informace na dveřích.
Odpolední aktivity (flétna, angličtina, cvičení) v těchto dnech neprobíhají.
Mgr. Magda Bílková, ředitelka


PF 2019

Děkuji za dosavadní spolupráci a těším se na další v novém roce 2019.

 Přeji všem hlavně zdraví a veselou mysl. 

Magda Bílková, ředitelka