Školka Hradištko

Aktuality

Úplata za předškolní vzdělávání školního roku 2022/2023

Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023 je stanovena ve výši 700,- Kč měsíčně. 

Číslo účtu pro platbu úplaty: 181878364 / 0300 (použijte stejný variabilní symbol dítěte jako pro platbu stravného).

Dle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v aktuálním znění, vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Dle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v aktuálním znění je osvobozen od úplaty a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Mgr. Magda Bílková, ředitelka


Výsledek zápisu do Mateřské školy Hradištko, okres Praha – západ pro školní rok 2022/2023

SCAN_20220602_080056649


ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS dle LEX UKRAJINA

Zápis dle Lex Ukrajina

kritéria přijímání ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS 2022-2023

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky

Potvrzení od praktického lékaře


Letní prázdninový provoz

Prázdninový provoz byl projednán se zřizovatelem a bude probíhat ve dnech 1. – 13. července 2022.
Délka provozu: 6.30 – 16.30 hodin.
Výše stravného se bude odvíjet od počtu dní a platného ceníku. Stravné musí být uhrazeno nejpozději do 17.6.2022.
Na pozdější odhlášky již nebude brán zřetel a finance se nebudou vracet.

Mgr. Magda Bílková, ředitelka


Focení ve školce

V pondělí  2.května 2022 dopoledne se budeme fotografovat – foto celých tříd a předškoláci  na tablo.