Školka Hradištko

Aktuality

Příspěvek do Spolku mateřské školy Hradiško

Milí rodiče – členové Spolku mateřské školy Hradištko,

Prosíme o uhrazení příspěvku na druhé pololetí ve výši 600 Kč. Rodiče, kteří zaplatili celou výši příspěvku tedy 1 200 Kč nehradí již nic.

Příspěvky prosím zasílejte POUZE na účet Spolku 4099730369/0800 nejpozději do 20.2.2017. Jako variabilní symbol uveďte číslo, které dítěti přidělila školka, do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte.

Rodiče, kteří do dnešního dne neuhradili ani první pololetí prosíme o zaplacení celé částky příspěvku tj. 1 200 Kč ( Dráčci 5 rodičů, Delfínci 3 rodiče, Sovičky 2 rodiče bližší informace Vám o nezaplacení  poskytnou třídní učitelky). V případě neuhrazení příspěvku se děti dále nemohou účastnit akcí pořádaných MŠ hrazených z příspěvků Spolku.

Za Spolek Vám děkuje Alena Chramostová, Zuzana Bartošová, Irena Tittlbachová a nově zvolená pokladní Michaela Ulmanová.


Beseda v MŠ

BESEDA s Mgr. Hanou Otevřelovou, speciální pedagožkou a rodinnou terapeutkou

proběhne v pondělí 30. ledna 2017 od 17.00 hodin ve třídě Dráčků.

Téma: školní zralost a připravenost (a jiné).

 

Zveme všechny zájemce (nejen rodiče budoucích prvňáků).

Nahlaste nám prosím svou účast.

Mgr. Magda Bílková, ředitelka

 

 

 


Hygienické potřeby

Milí rodiče,

koukněte se prosím, jestli děti nepotřebují vyměnit kartáček na zuby. Došly nám zubní pasty.

Pokud chcete, aby si děti po obědě čistily zoubky, dodejte nám minimálně jednu zubní pastu. 

Hygienické potřeby bude MŠ nakupovat ze svého rozpočtu.  Přinesete-li přesto

nějaké, budeme rádi.

Určitě se nám hodí jakýkoli papír:

- ke spontánnímu dětskému kreslení (papír může být z jedné strany potištěný)

- ke kopírování pracovních listů a omalovánek pro děti (oboustranně čistý papír)

 

Za případné dary různého charakteru předem děkuji

Mgr. Magda Bílková, ředitelka

 

 


Poděkování

Díky morální, materiální i finanční podpoře z Vaší strany se podařilo v uplynulém roce vylepšit podmínky pro vzdělávání Vašich dětí v naší mateřské škole.

Moc si této pomoci vážím a věřím, že spolu lecco v roce 2017 zase vymyslíme. Neváhejte se na nás proto obracet s novými nápady.

Zvlášť děkuji štědrým finančním dárců:

  • firmě K-SERVIS PRAHA, a.s. (pan Pipota)
  • panu Bartošovi
  • firmě FERRO OK spol. s r.o. (pan Švéda)

A navíc děkuji těm, kteří darovali navíc finanční hotovost nebo dárky dětem k Vánocům – rodině Czurdovým, Adáškovým, Buriánkovým, Vobořilovým, Budilovým, Haškovým, Pipotovým, paní Humpolové a samozřejmě všem, kteří obohatili stoly o dobroty :-)

Jen dobré do roku 2017 přeje
Magda Bílková, ředitelka


Přání

Krásné Vánoce a do nového roku zdraví a pohodu 

přejí 

zaměstnanci MŠ Hradištko