Školka Hradištko

Aktuality

Přerušení provozu MŠ

Vzhledem k nemocnosti téměř všech dětí mateřské školy bylo po projednání se zřizovatelem rozhodnuto o přerušení provozu MŠ Hradištko ve čtvrtek 23. ledna a pátek 24. ledna 2020.

Přeji všem pevné zdravé a děkuji za pochopení
Mgr. Magda Bílková, ředitelka

Prosinec 2019

Milí rodiče,
protože konec roku bývá nabitý akcemi, přináším Vám pro jistotu jejich přehled:

4. 12. – focení od ranních hodin (možno se sourozencem)
5.12. – Mikuláš a andělé ve školce (dopoledne)
11.12. – představení agentury Petra Kubce „Kde se vzaly Vánoce“ (od 9.45 hodin)
11.12. – vánoční besídka třídy Delfínků (od 16.00 hodin)
12.12. –  vánoční besídka třídy Soviček (od 16.00 hodin)
17.12. – vánoční besídka třídy Dráčků (od 16.00 hodin)
Každá třída si ještě individuálně zařadí procházku ke krmelci a návštěvu betlémů v kostele ve Štěchovicích. Bližší informace hledejte na nástěnkách v šatnách nebo se ptejte svých učitelek.

Provoz MŠ běží do pátku 20. prosince 2019 podle normálního režimu.
Na základě zjištěného zájmu o docházku zřizovatel (Obec Hradištko) rozhodl, že ve dnech 2. a 3. ledna 2020 nepoběží provoz mateřské školy.
Opět se uvidíme v pondělí 6. ledna 2020.

Přeji Vám co nejklidnější přípravy na Vánoce a konec roku 2019
Mgr. Magda Bílková, ředitelka

 


Předplavecký výcvik

V pondělí 11.11.2019 se nejede plavat do Benešova.
Mgr. Magda Bílková, ředitelka


Začátek školního roku 2019 / 2020

Prvním dnem provozu mateřské školy je pondělí 2. září 2019.

Aktualizujte si ve svých třídách údaje na evidenčním listu dítěte.

Během prvních dnů (maximálně dva týdny) poběží provoz v každé třídě od 6.30 do 16.30 hodin.
Poté přejdeme k systému „otevíracích“ a „zavíracích“ tříd (info na schůzce rodičů). Režim dne mateřské školy naleznete v dokumentech.
Nepřítomnost dítěte prosím hlaste na mobil své třídy do 7.45 hodin daného dne.

Ve středu 4. září od 16.30 hodin zveme rodiče na první společnou schůzku. Sejdeme se ve třídě Dráčků. Přijďte prosím bez dětí.
Program:
– povinné předškolního vzdělávání (náplň, omlouvání apod.)
– Spolek MŠ Hradištko (rozhodnete o výši příspěvku)
– podrobnosti ohledně provozu mateřské školy a placení

Další informace byly rodičům odeslány do e-mailových schránek.
Mgr. Magda Bílková, ředitelka


Úplata za předškolní vzdělávání

Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020
je stanovena ve výši 700,- Kč měsíčně. 

Číslo účtu pro platbu úplaty: 181878364 / 0300 (použijte stejný variabilní symbol dítěte jako pro platbu stravného).

Dle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v aktuálním znění, vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Dle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v aktuálním znění, a dle směrnice MŠ Hradištko, okres Praha – západ ze dne 17. 7. 2019 týkající se stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání je možné na základě žádosti zákonného zástupce dítěti úplatu za předškolní vzdělávání snížit na polovinu, pokud dítě nedochází do mateřské školy ani jeden den v kalendářním měsíci.

Ve výše zmíněné směrnici rovněž naleznete informace k prokázání nároku na osvobození od úplaty.

V Hradištku dne 17. 7. 2019                                             Mgr. Magda Bílková, ředitelka