Školka Hradištko

Aktuality

Topení

Vážení rodiče,

s radostí Vám oznamuji, že kotel byl opraven, spuštěn a topí. Už je skoro teplo.
Ráno bude určitě.
Hezké odpoledne
Magda Bílková

V pátek 29. září 2017 MŠ uzavřena

Vzhledem k velmi malému počtu nahlášených dětí na pátek 29. září 2017 bude Mateřská škola Hradištko tento den uzavřena.

Projednáno se zřizovatelem dne 22. 9. 2017

Mgr. Magda Bílková, ředitelka


Spolek MŠH

Milí rodiče – členové Spolku mateřské školy Hradištko,
výše členského příspěvku na tento rok činí 1.400 Kč.
Příspěvky prosím zasílejte POUZE na účet Spolku 4099730369/0800 nejpozději do 20.10.2017. Příspěvek je možné uhradit v celé výši (to upřednostňujeme) nebo ve dvou částkách (2× 700 Kč, druhá platba pak do 19.1.2018).
Jako variabilní symbol uveďte číslo, které dítěti přidělila školka, do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte.
V případě neuhrazení příspěvku se děti dále nemohou účastnit akcí pořádaných MŠ hrazených z příspěvků Spolku.

Za Spolek Vám děkuje Alena Chramostová, Zuzana Bartošová, Irena Tittlbachová a Michaela Ulmanová.

Začátek školního roku 2017/ 2018

Prvním dnem provozu mateřské školy je pondělí 4. září 2017.

Během prvního týdne (4. – 8. září) poběží provoz v každé třídě od 6.30 do 16.30 hodin.
Až od týdne následujícího přejdeme k systému „otevíracích“ a „zavíracích“ tříd (zde bude malá změna – info na schůzce rodičů).

Ve čtvrtek 7. září od 17.00 hodin zveme rodiče na první společnou schůzku. Sejdeme se ve třídě Dráčků.
Program:
– povinné předškolního vzdělávání (náplň, omlouvání apod.)
– Spolek MŠ Hradištko (rozhodnete o výši příspěvku)
– podrobnosti ohledně provozu mateřské školy

Přijďte prosím bez dětí.

Těšíme se

zaměstnanci MŠ Hradištko


Cvičný požární poplach – 22. června

Ve spolupráci s Hasičským sborem Hradištko jsme si vyzkoušeli, za jak dlouho všichni (děti i zaměstnanci) opustíme budovu a shromáždíme se na určeném místě na zahradě. Povedlo se to v čase kratším než 2 minuty od zahoukání sirény. Za to se musíme pochválit.

Děkujeme chlapům – hasičům za ukázku zásahového vozidla.

Magda Bílková, ředitelka