Školka Hradištko

Historie školky

První mateřská škola v obci vznikla v roce 1959 z původně tzv. žňového útulku a byla umístěna v budově zámku. Později se přestěhovala do tzv. Presslerovy vily naproti restauraci Na Pervidle. V roce 1976 byla zahájena výstavba nové budovy mateřské školy pro celkem 60 dětí v bývalé zámecké zahradě. Provoz byl zahájen v roce 1983. Od roku 1992 je zřizovatelem mateřské školy obec Hradištko. Od roku 2003 má MŠ právní subjektivitu a je příspěvkovou organizací. V roce 2012 byla v Hradištku přistavěna místní základní škola a část její staré budovy byla nabídnuta k využití jako detašované pracoviště MŠ. Tato třída byla po rekonstrukci zprovozněna v říjnu 2012. Kapacita třídy – 25 dětí. Kapacita celé MŠ – 75 dětí (školní rok 2012/2013 a 2013/2014).

V létě 2014 se v hlavní budově MŠ přistoupilo k přestavbě bytu na třídu a detašovaná třída Soviček se tam mohla přemístit do hlavní budovy MŠ. (Snížení kapacity třídy na 23 dětí a celé MŠ na 73 dětí.) Tím došlo ke sjednocení tříd „pod jednu střechu“ a zjednodušení chodu celé organizace. Ve stejném období proběhla rekonstrukce a modernizace kuchyně, aby bylo zajištěno stravování narůstajícího počtu strávníků ZŠ Hradištko (pro které MŠ zajišťuje školní stravování).

Ve školních letech 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 – kapacita MŠ – 73 dětí.

V roce 2015 se zmodernizovaly šatny tříd Delfínci a Dráčci. Položily se zátěžové koberce, vymalovalo se, instaloval se nový nábytek. Celkově se tím vyřešilo oddělení špinavé a čisté zóny.

V létě 2016 proběhla rekonstrukce sociálního zařízení třídy Dráčků, položil se nový koberec a ve třídách Dráčků a Delfínků se nově vybavily obě lehátkárny.

V létě 2017 proběhla rekonstrukce sociálního zařízení třídy Delfínků včetně místnosti pro paní učitelky a školnici, položil se nový koberec a herna se vymalovala.

1.9.2017 se přistoupilo k povinnému předškolnímu vzdělávání dětí starších 5-ti let. Tato změna iniciovaná státem však v běžné praxi naší MŠ nepřinesla žádné změny. Od 1.9.2017 vstupujeme do tzv. „šablon I.“ – projektu financovanému z EU (Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání), díky kterému zaměstnáváme školní asistentku, financujeme vzdělávání pedagogů a pomůckami vybavujeme MŠ.

Ve školním roce 2018/2019 jsme vzdělávali 13 dětí s odkladem povinné školní docházky, což bylo historicky nejvíce. Pro tento školní rok platila výjimka z počtu dětí schválená všemi potřebnými články – vzdělávali jsme 81 dětí. Na zahradu přibyl nový herní prvek – lanová pyramida (uhrazena Spolkem rodičů MŠ Hradištko) a prvek kolotoč byl odstraněn.

Pro školní rok 2019/2020 rovněž platila schválená výjimka z počtu dětí – vzdělávali jsme 79 dětí (7 dětí s odkladem školní docházky). Od 1.9.2019 vstupujeme do tzv. „šablon II.“ – projektu financovanému z EU (Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání), díky kterému zaměstnáváme školní asistentku, financujeme vzdělávání pedagogů a pomůckami vybavujeme MŠ. Do naší činnosti zasáhla koronavirová krize. Provoz MŠ byl úplně přerušen od 16.3. do 31.5.2020. Od zimy 2020 už neproběhly naplánované akce: vynášení Morany, besídky ke Dni matek, Zahradní slavnost, focení, výlety, kulturní představení apod. Provoz byl částečně obnoven od 1.6. do 14.7.2020 s přísnými hygienickými omezeními. Na podzim 2019 byla na zahradě postavena pergola, což financoval zřizovatel Obec Hradištko. Pod pergolu byla položena dlažba – tím vznikl zastíněný prostor pro odpočinek dětí. Děti si zde u stolů mohou kreslit a hrát hry. Paní učitelky zde nebo v nedalekém altánu mohou vést vzdělávací činnost, malovat apod. Na jaře 2020 proběhly částečné úpravy zahradní zeleně, byla vyměněna podlaha v altánu a nad pískoviště třídy Delfínků bylo postaveno nové zastínění (uhrazeno ze sponzorských darů). Zřizovatel Obec Hradištko investoval do pevné klimatizace dvou jižních tříd.

Ve školních letech 2020/2021 a 2021/2022 jsme se vrátili na kapacitu MŠ – 73 dětí. V každé třídě máme asistentku pedagoga. Po celou dobu jsme se potýkali s covidovými opatřeními, karanténami a izolacemi dětí i zaměstnanců. V létě 2021 přibyl na zahradu na stranu třídy Delfínků nový herní prvek, dvojhoupačka, kterou uhradil Spolek MŠ Hradištko. Od března 2022 se začínáme vracet k dříve běžným činnostem (vynášení Morany, výlety, zahradní slavnost, besídky ke Dni matek atd.).

Od 1.9.2021 vstupujeme do tzv. „šablon III.“ – projektu financovanému z EU (Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání), díky kterému zaměstnáváme školní asistentku a realizujeme projektový den.