Školka Hradištko

Historie školky

   První mateřská škola v obci vznikla v roce 1959 z původně tzv. žňového útulku a byla umístěna v budově zámku. Později se přestěhovala do tzv. Presslerovy vily naproti restauraci Na Pervidle. V roce 1976 byla zahájena výstavba nové budovy   mateřské školy pro celkem 60 dětí v bývalé zámecké zahradě. Provoz byl zahájen v roce 1983. Od roku 1992 je zřizovatelem mateřské školy obec Hradištko. Od roku 2003 má MŠ právní subjektivitu a je příspěvkovou organizací.

    V roce 2012 byla v Hradištku přistavěna místní základní škola a část její staré budovy byla nabídnuta k využití jako detašované pracoviště MŠ. Tato třída byla po rekonstrukci zprovozněna v říjnu 2012. Kapacita třídy – 25 dětí. Kapacita celé MŠ – 75 dětí.

V létě 2014 se v hlavní budově MŠ přistoupilo k přestavbě bytu na třídu a detašovaná třída se tam mohla přemístit do hlavní budovy MŠ. (Snížení kapacity třídy na 23 dětí a celé MŠ na 73 dětí.) Tím došlo ke sjednocení tříd „pod jednu střechu“ a zjednodušení chodu celé organizace. Ve stejném období proběhla rekonstrukce a modernizace kuchyně, aby bylo zajištěno stravování narůstajícího počtu strávníků ZŠ Hradištko (pro které MŠ zajišťuje školní stravování).

V roce 2015 se zmodernizovaly šatny tříd Delfínci a Dráčci. Položily se zátěžové koberce, vymalovalo se, instaloval se nový nábytek. Celkově se tím vyřešilo oddělení špinavé a čisté zóny.

V létě 2016 proběhla rekonstrukce sociálního zařízení třídy Dráčků, položil se nový koberec a ve třídách Dráčků a Delfínků se nově vybavily obě lehátkárny.

V létě 2017 proběhla rekonstrukce sociálního zařízení třídy Delfínků včetně místnosti pro paní učitelky a školnici, položil se nový koberec a herna se vymalovala.

1.9.2017 se přistoupilo k povinnému předškolnímu vzdělávání dětí starších 5-ti let. Tato změna iniciovaná státem však v běžné praxi naší MŠ nepřinesla žádné změny.

K 1.9.2018 registrujeme 13 dětí s odkladem povinné školní docházky, což je historicky nejvíce.