Školka Hradištko

Aktuality

Zahájení školního roku 2018/2019

Prvním dnem provozu mateřské školy je pondělí 3. září 2018.

Během prvních dnů (maximálně dva týdny) poběží provoz v každé třídě od 6.30 do 16.30 hodin.
Poté přejdeme k systému „otevíracích“ a „zavíracích“ tříd (info na schůzce rodičů). Nepřítomnost dítěte prosím hlaste na mobil své třídy do 7.45 hodin.

V úterý 4. září od 17.00 hodin zveme rodiče na první společnou schůzku. Sejdeme se ve třídě Dráčků.
Program:
– povinné předškolního vzdělávání (náplň, omlouvání apod.)
– Spolek MŠ Hradištko (rozhodnete o výši příspěvku)
– podrobnosti ohledně provozu mateřské školy a placení

Přijďte prosím bez dětí.

Těšíme se

zaměstnanci MŠ Hradištko


Výsledek zápisu do Mateřské školy Hradištko, okres Praha-západ

pořadí přijetí 18_19


Přerušení provozu v pondělky 30. 4. a 7. 5. 2018

Dle zjištěného zájmu o docházku a z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí v pracovních dnech 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 bude provoz Mateřské školy Hradištko, okres Praha – západ přerušen.

Věc byla projednána a schválena panem Antonínem Mertou, starostou.

Mgr. Magda Bílková, ředitelka


Beseda s Policií ČR a ukázka techniky

Ve středu 25. dubna 2018 v dopoledních hodinách se v areálu MŠ Hradištko ve spolupráci s Obvodním oddělením Policie ČR Hradištko, Preventivně informační skupinou PČR a Poříčním oddělením PČR uskuteční akce pro děti naší školky. Po úvodní besedě děti okouknou policejní výstroj, vozidla a techniku.

 


Zápis – školní rok 2018/2019

Potřebné informace a dokumenty k tisku týkající se zápisu pro školní rok 2018/2019 najdete na těchto webovkách vpravo pod stránkou ZÁPIS.

K zápisu prosím vyplnit pouze:
*jméno a příjmení dítěte
*datum narození dítěte
*adresu trvalého pobytu dítěte
*státní občanství dítěte
*jméno a příjmení zákonných zástupců dítěte
*adresu trvalého pobytu nebo kontaktní adresu, telefon a e-mail na zákonného zástupce, který přijde k zápisu
Na druhé straně evidenčního listu si u dětského lékaře zajistit VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE (děti povinně se předškolně vzdělávající nemusí mít vyznačeno očkování – zbytek ano).

 

Kapacita MŠ je 73 míst. K zápisu do ZŠ šlo 39 dětí – některé z nich nám ve školce zůstanou s odkladem školní docházky (odhadem 10 – 12 dětí). Počet volných míst pro nově přijaté děti bude upřesněn až po ukončení všech vyšetření v pedagogicko-psychologických poradnách a vydání rozhodnutí základní školou.

Mgr. Magda Bílková, ředitelka