Školka Hradištko

Aktuality

Odpolední čaj v zahradě

Společně s Okrašlovacím spolkem Hradištko srdečně zveme na odpolední setkání (od 16.30 hod.) nejen rodičů, dětí a pedagogů MŠ na školkové zahradě. Proběhne prezentace studie proměny zahrady. Popovídáme si a určitě nás ještě něco napadne. Bližší info najdete před akcí na nástěnkách tříd a v Twigsee.
Mgr. Magda Bílková, ředitelka

 


Schůzka rodičů

Ve čtvrtek 1. září 2022 od 17.00 hodin proběhne schůzka rodičů. Sejdeme se na školkové zahradě. Přijďte prosím ideálně bez dětí.
Mgr. Magda Bílková, ředitelka


Úplata za předškolní vzdělávání školního roku 2022/2023

Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023 je stanovena ve výši 700,- Kč měsíčně. 

Číslo účtu pro platbu úplaty: 181878364 / 0300 (použijte stejný variabilní symbol dítěte jako pro platbu stravného).

Dle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v aktuálním znění, vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Dle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v aktuálním znění je osvobozen od úplaty a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Mgr. Magda Bílková, ředitelka


Výsledek zápisu do Mateřské školy Hradištko, okres Praha – západ pro školní rok 2022/2023

SCAN_20220602_080056649


ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS dle LEX UKRAJINA

Zápis dle Lex Ukrajina

kritéria přijímání ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS 2022-2023

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky

Potvrzení od praktického lékaře