Školka Hradištko

Aktuality

Informace ke školnímu roku 2023/2024

Vážení rodiče,

po projednání se zřizovatelem bylo rozhodnuto, že školní rok 2023/2024 bude zahájen v pondělí 4.9.2023.

Třídní schůzka všech rodičů a Spolku rodičů MŠ proběhne 4.9.2023 od 17.00 hodin na zahradě naší školky.

Ceník stravného byl upraven – viz. stránka školní jídelna. 

Vzhledem ke zvyšujícím se nákladům bude, po dohodě se zřizovatelem MŠ, úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024 činit 900,- Kč/měsíc.

Číslo účtu pro platbu úplaty: 181878364 / 0300 (použijte stejný variabilní symbol dítěte jako pro platbu stravného).

Dle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v aktuálním znění, vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Dle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v aktuálním znění je osvobozen od úplaty a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Mgr. Magda Bílková, ředitelka


Výsledek zápisu do Mateřské školy Hradištko, okres Praha – západ

výsledek zápisu 2023_2024


Letní prázdninový provoz

Prázdninový provoz byl projednán se zřizovatelem a bude probíhat ve dnech 1. – 14. července 2023 (neprobíhá v době státních svátků 5. a 6.7.).
Délka provozu: 6.30 – 16.30 hodin.
Výše stravného se bude odvíjet od počtu dní a platného ceníku. Stravné musí být uhrazeno nejpozději do 16.6.2023.
Na pozdější odhlášky již nebude brán zřetel a finance se nebudou vracet.

Mgr. Magda Bílková, ředitelka


Zápis (řádný i zvláštní) do MŠ Hradištko, okres Praha – západ

Pro řádný zápis děkuji za volbu této formy elektronického (před)zápisu:

//registrace.twigsee.com/f1/materskaskolahr/C153CD44-5BDC-49C1-8E5C-2ADAD7884D4A/zadostoprijetiditeteodsko

Mgr. Magda Bílková, ředitelka

————————————————————————-

Informace o povinném předškolním vzdělávání 2023_2024

Potvrzení od praktického lékaře

Individuální vzdělávání
————————————————————————-

Zápis ŘÁDNÝ 2023-2024

kritéria přijímání ZÁPIS ŘÁDNÝ 2023-2024
————————————————————————-

Zápis ZVLÁŠTNÍ dle Lex Ukrajina 2023-2024

kritéria přijímání ZÁPIS ZVLÁŠTNÍ 2023-2024


Zahrada naší školky

Jak se vyvíjí revitalizace naší školkové zahrady? Prozatím nebyla profinancována ani koruna, ale …

Poptali a srovnali jsme 3 cenové nabídky na realizaci nových herních prvků a vytvořili harmonogram realizace. Protože 370 000 Kč, které prozatím máme od Nadace Proměny Karla Komárka, nestačí na celou zahradu, vybrali jsme herní prvky, které se pořídí v této fázi. Mimo jiné skluzavka ve svahu s lezeckou stěnou. Dále je v procesu specifický prořez jalovců ve spodní části zahrady, kde se vytvoří nová herní zákoutí. Abychom splnili podmínky projektu, vybudujeme retenční nádrž na dešťovou vodu. Jednáme s předvybraným dodavatelem o detailech zakázky a herní prvky by se měly realizovat toto jaro. Následně se může začít s výsadbou stromů v okolí nové skluzavky.

Cena výše uvedeného přesahuje výši nadačního příspěvku. Naštěstí obec vyčlenila v letošním rozpočtu na zahradu MŠ další peníze. Navíc návštěvníci Zahradní slavnosti přispěli částkou cca 10 000 Kč. Současně Nadace Karla Komárka zřídila ve prospěch naší školkové zahrady veřejnou sbírku. Výhodou této veřejné sbírky je, že každá vybraná koruna až do výše 30 000 Kč bude Nadací zdvojnásobena, takže takto můžeme do konce roku 2023 získat dalších až 60 000 Kč. Součástí této veřejné sbírky je i pokladnička, do které jste už přispívali během první adventní neděle na obecním jarmarku u dětských dílniček, vedených školkou. Za což všem velmi děkujeme. O pokladničku pečuje ředitelka MŠ, dárcům je po dohodě k dispozici (i s QR kódem).

Veřejná sbírka Nadace je zde: //darujte.nadace-promeny.cz/ Tady zvolíte školku a částku. Získáte potvrzení, které si uplatníte v zúčtování daně.

Pro bližší informace se obraťte na ředitelku mateřské školy nebo na oshradistko@gmail.com
Moc děkujeme všem za příspěvky a nabídky fyzické pomoci – na všechno brzy dojde a společně se můžeme těšit na jaro.
Mgr. Magda Bílková, ředitelka MŠ a Okrašlovací spolek Hradištko