Školka Hradištko

Aktuality

Provoz MŠ v červenci 2021

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ byl projednán se zřizovatelem a bude probíhat ve dnech 1. – 14. července 2021.

Délka provozu: 6.30 – 16.30 hodin.

Zájem o docházku dětí se začne vyplňovat po obnovení běžného provozu MŠ.

Výše stravného se bude odvíjet od počtu dní a platného ceníku. Stravné musí být uhrazeno nejpozději do 18.6.2021. Na pozdější odhlášky již nebude brán zřetel a finance se nebudou vracet.

Mgr. Magda Bílková, ředitelka


Zápis do MŠ Hradištko

Aktuální informace k zápisu do MŠ Hradištko najdete na těchto stránkách vpravo „ZÁPIS“.


Přerušení provozu MŠ do 11. dubna 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021.
Do 11. dubna 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav přerušeného provozu MŠ.
Úplata za předškolní vzdělávání v době přerušeného provozu nebude vybírána.
Pokračujeme v distančním vzdělávání pro děti povinně se předškolně vzdělávající.

Mgr. Magda Bílková, ředitelka


Přerušení provozu MŠ od 22. do 28. března 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021.
Do 28. března 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav.
Úplata za předškolní vzdělávání v době přerušeného provozu nebude vybírána.
Pokračujeme v distančním vzdělávání pro děti povinně se předškolně vzdělávající.

Mgr. Magda Bílková, ředitelka


Platba úplaty za předškolní vzdělávání

Usnesením vlády České republiky č. 200 ze dne 26.2.2021, o přijetí krizového opatření, vláda omezila ode dne 27.2.2021 do dne 21.3.2021 provoz mateřských škol a zakázala tak osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání.

V důsledku tohoto přerušení provozu Mateřské školy Hradištko, okres Praha – západ, po projednání s Obcí Hradištko jako zřizovatelem a v souladu s § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. nebude úplata za předškolní vzdělávání v době přerušeného provozu vybírána.

Projednáno dne 4. 3. 2021

Mgr. Magda Bílková, ředitelka školy

Radka Svobodová, starostka Obce Hradištko