Školka Hradištko

Aktuality

Fotografování ve školce

V pondělí 31.5.2021 dopoledne bude probíhat fotografování dětí. Bližší informace v šatnách.


Pohádkové představení

V úterý 25.5.2021 v dopoledních hodinách za dětmi mateřské školy přijede pohádka s písničkami p. Uhlíře a Svěráka „O Terezce a Matějovi“.


Provoz MŠ v červenci 2021

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ byl projednán se zřizovatelem a bude probíhat ve dnech 1. – 14. července 2021.

Délka provozu: 6.30 – 16.30 hodin.

Zájem o docházku dětí se začne vyplňovat po obnovení běžného provozu MŠ.

Výše stravného se bude odvíjet od počtu dní a platného ceníku. Stravné musí být uhrazeno nejpozději do 18.6.2021. Na pozdější odhlášky již nebude brán zřetel a finance se nebudou vracet.

Mgr. Magda Bílková, ředitelka


Zápis do MŠ Hradištko

Aktuální informace k zápisu do MŠ Hradištko najdete na těchto stránkách vpravo „ZÁPIS“.


Přerušení provozu MŠ do 11. dubna 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021.
Do 11. dubna 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav přerušeného provozu MŠ.
Úplata za předškolní vzdělávání v době přerušeného provozu nebude vybírána.
Pokračujeme v distančním vzdělávání pro děti povinně se předškolně vzdělávající.

Mgr. Magda Bílková, ředitelka