Školka Hradištko

Aktuality

Přerušení provozu MŠ od 22. do 28. března 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021.
Do 28. března 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav.
Úplata za předškolní vzdělávání v době přerušeného provozu nebude vybírána.
Pokračujeme v distančním vzdělávání pro děti povinně se předškolně vzdělávající.

Mgr. Magda Bílková, ředitelka


Platba úplaty za předškolní vzdělávání

Usnesením vlády České republiky č. 200 ze dne 26.2.2021, o přijetí krizového opatření, vláda omezila ode dne 27.2.2021 do dne 21.3.2021 provoz mateřských škol a zakázala tak osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání.

V důsledku tohoto přerušení provozu Mateřské školy Hradištko, okres Praha – západ, po projednání s Obcí Hradištko jako zřizovatelem a v souladu s § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. nebude úplata za předškolní vzdělávání v době přerušeného provozu vybírána.

Projednáno dne 4. 3. 2021

Mgr. Magda Bílková, ředitelka školy

Radka Svobodová, starostka Obce Hradištko

 

 


Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje

Seznam škol, které v době nouzového stavu vykonávají péči o děti ve věku od 2 do 10 let:

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje

 

 


Přerušení provozu mateřské školy

Usnesením vlády České republiky č. 200 ze dne 26.2.2021, o přijetí krizového opatření, vláda omezuje s účinností ode dne 27.2.2021 do dne 21.3.2021 provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole.

Distanční vzdělávání:
Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. V nejbližších dnech Vám proto budou e-mailem zaslány podrobné informace.

Ošetřovné:
Podle nových pravidel mateřská škola již nevyplňuje potvrzení o uzavření MŠ (jako tomu bylo před rokem na jaře). Na formulář sami vyplníte prohlášení o uzavření zařízení, které Vaše dítě navštěvuje. Obdrželi jsme tento odkaz: Aktuální informace k ošetřovnému – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v době přerušení provozu mateřské školy musí být projednána se zřizovatelem. Budu Vás informovat, jakmile se dohodneme. Doporučuji zrušit trvalé příkazy k platbě stravného a úplaty.

Zdraví a veselou mysl přeje
Mgr. Magda Bílková, ředitelka


Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021

přeje

kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Hradištko