Školka Hradištko

Aktuality

Výsledek zápisu do Mateřské školy Hradištko, okres Praha-západ

pořadí přijetí 18_19


Přerušení provozu v pondělky 30. 4. a 7. 5. 2018

Dle zjištěného zájmu o docházku a z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí v pracovních dnech 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 bude provoz Mateřské školy Hradištko, okres Praha – západ přerušen.

Věc byla projednána a schválena panem Antonínem Mertou, starostou.

Mgr. Magda Bílková, ředitelka


Beseda s Policií ČR a ukázka techniky

Ve středu 25. dubna 2018 v dopoledních hodinách se v areálu MŠ Hradištko ve spolupráci s Obvodním oddělením Policie ČR Hradištko, Preventivně informační skupinou PČR a Poříčním oddělením PČR uskuteční akce pro děti naší školky. Po úvodní besedě děti okouknou policejní výstroj, vozidla a techniku.

 


Zápis – školní rok 2018/2019

Potřebné informace a dokumenty k tisku týkající se zápisu pro školní rok 2018/2019 najdete na těchto webovkách vpravo pod stránkou ZÁPIS.

K zápisu prosím vyplnit pouze:
*jméno a příjmení dítěte
*datum narození dítěte
*adresu trvalého pobytu dítěte
*státní občanství dítěte
*jméno a příjmení zákonných zástupců dítěte
*adresu trvalého pobytu nebo kontaktní adresu, telefon a e-mail na zákonného zástupce, který přijde k zápisu
Na druhé straně evidenčního listu si u dětského lékaře zajistit VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE (děti povinně se předškolně vzdělávající nemusí mít vyznačeno očkování – zbytek ano).

 

Kapacita MŠ je 73 míst. K zápisu do ZŠ šlo 39 dětí – některé z nich nám ve školce zůstanou s odkladem školní docházky (odhadem 10 – 12 dětí). Počet volných míst pro nově přijaté děti bude upřesněn až po ukončení všech vyšetření v pedagogicko-psychologických poradnách a vydání rozhodnutí základní školou.

Mgr. Magda Bílková, ředitelka


Školka v přírodě 2018

Informace k chystané školce v přírodě najdete v šatnách tříd.
Fotky z loňska si můžete prohlédnout vpravo pod „školka v přírodě“.