Školka Hradištko

Aktuality

Předplavecký kurz – zrušeno

Předplavecký výcvik v bazénu Benešově – 10 lekcí – období listopad až únor, začínáme 26. listopadu 2021.
Cena – lektorné (700,- Kč) + dopravné (cca 1700,-Kč) = 2400,- Kč za kurz
Předplavecký výcvik byl zrušen

Pátek 29.10.2021

Z důvodu minimálního zájmu o docházku v pátek 29.10.2021 nebude provoz mateřské školy tento den probíhat. Stravné je odhlášeno.

Mgr. Magda Bílková


Angličtina v mš

Ve školním roce 2021/2022 nebude zahájen kroužek angličtiny z důvodu malého zájmu. Děkujeme za pochopení

Mgr. Magda Bílková, ředitelka


Úplata za předškolní vzdělávání školního roku 2021/2022

Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022 je stanovena ve výši 660,- Kč měsíčně. 

Číslo účtu pro platbu úplaty: 181878364 / 0300 (použijte stejný variabilní symbol dítěte jako pro platbu stravného).

Dle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v aktuálním znění, vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Dle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v aktuálním znění je možné na základě žádosti zákonného zástupce dítěti úplatu za předškolní vzdělávání snížit na polovinu, pokud dítě nedochází do mateřské školy ani jeden den v kalendářním měsíci.

Dle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v aktuálním znění je osvobozen od úplaty a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Mgr. Magda Bílková, ředitelka

 


Schůzka rodičů dětí MŠ

Vážení rodiče,

hned první den začátku školního roku, ve středu 1. září 2021 od 17.00 hodin, se na Vás budu těšit na naší první společné schůzce. Obecně platné záležitosti (včetně novinek ze Spolku rodičů, odhlasování výše příspěvku apod.) probereme společně na školkové zahradě. Poté se podle tříd rozdělíte a se svými učitelkami můžete diskutovat o podrobnostech. Předpokládám, že počasí dovolí, abyste si na zahradě našli klidný kout (proto něco na sezení na trávě s sebou). Přijďte prosím bez dětí.
Děkuji za pochopení
Mgr. Magda Bílková, ředitelka