Školka Hradištko

Prázdninový provoz

on 6.5.2019

Prázdninový provoz bude probíhat v těchto dnech:

  1. července, 2. července, 3. července, 4. července, 8. července, 9. července, 10. července, 11. července, 12. července 2019 

Výše úplaty a stravného:

Na základě dohody se zřizovatelem budou úplatu za předškolní vzdělávání hradit pouze ty děti, které budou k docházce přihlášeny, a to součtem za nahlášené dny. Na jeden den se tato výše úplaty stanovuje na 50,- Kč. Současně platí, že dítě v posledním roce předškolního vzdělávání a s odkladem školní docházky úplatu nehradí.

Výše stravného se bude odvíjet od počtu dní a platného ceníku. Úplata i stravné musí být uhrazeno nejpozději do 17. června 2019 bezhotovostním převodem na účty k tomu sloužící. Tímto dnem bude seznam dětí uzavřen. Na pozdější odhlášky již nebude brán zřetel a finance za úplatu a stravné nebude vráceno.

Nový školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září 2019.

V Hradištku dne 30. 4. 2019                                             Mgr. Magda Bílková, ředitelka

Se zřizovatelem projednáno dne 15. 4. 2019