Školka Hradištko

Přerušení provozu v pondělky 30. 4. a 7. 5. 2018

on 25.4.2018

Dle zjištěného zájmu o docházku a z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí v pracovních dnech 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 bude provoz Mateřské školy Hradištko, okres Praha – západ přerušen.

Věc byla projednána a schválena panem Antonínem Mertou, starostou.

Mgr. Magda Bílková, ředitelka