Školka Hradištko

Naši sponzoři a podporovatelé

Děkujeme za ochotu poskytnout jakoukoliv finanční, materiální nebo lidskou podporu.

Rok 2022

Nadační fond Karla Komárka zřídil v náš prospěch veřejnou sbírku. Finanční prostředky budou využity ve prospěch revitalizace zahrady MŠ. Odkaz zde: https://darujte.nadace-promeny.cz/. Součástí této sbírky je také pokladnička, která je k dispozici u ředitelky MŠ (i s QR kódem). Více informací najdete na tomto webu na stránce „Zahrada“.

Daniela Petrellese, Hradištko – částka 2.000,- Kč
Mnoho rodičů přispělo na vánoční nadílku do tříd.
V průběhu Zahradní slavnosti návštěvníci přispěli částkou cca 10.000,- Kč (bude využito na revitalizaci zahrady MŠ).

Rok 2021

Děkujeme firmě VELUX ČR spol. s.r.o., se sídlem Sokolova 1d, Brno, za poskytnutí finančního daru ve výši 11.500 Kč. Za uvedenou částku jsme pořídili do třídy Delfínků a Dráčků novou audio techniku (mikrosystém Panasonic). Do třídy Soviček jsme nakoupili novou molitanovou stavebnici.

Děkujeme rodině Hejlových za výrobu hmyzího domečku na zahradu MŠ.

Rok 2020

Děkujeme za poskytnutí finančních darů:
Ing. Zdeňka Branná, Hradištko – částka 15.000,- Kč
Karel Hradecký, Hradištko – částka 15.000,- Kč
VR STAVBY, s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 575, Hradištko – částka 1000,- Kč
Všem rodičů děkujeme za finanční a věcnou podporu týkající se vánoční nadílky.

———————————————————————————————-

Provoz MŠ je financován z rozpočtu obce Hradištko. Z obecního rozpočtu jsou rovněž uvolňovány finance na investice (např. pergola, klimatizace do dvou tříd, nová střešní krytina, …). Finanční prostředky na platy získává MŠ ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje. Rodiče přispívají formou úplaty za předškolní vzdělávání především na hygienické potřeby, pomůcky, hračky a výtvarný materiál pro děti.
V darovací smlouvě je možné specifikovat konkrétní zaměření daru, tj. určit přesně jeho účel. V roce 2020 jsme takto pořídili zastínění pískoviště, v letech předešlých např. pianino.
Dar je možné zohlednit v daňovém zúčtování.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte přímo ředitelku MŠ Mgr. Magdu Bílkovou, tel.: 730 516 200 nebo e-mail:  mshradistko@seznam.cz

Děkujeme.