Školka Hradištko

Spolek MŠH

Milí rodiče – členové Spolku mateřské školy Hradištko,

na schůzi Spolku konané dne 31.8.2020 byl členy Spolku odsouhlasen členský příspěvek na tento rok ve výši 1.400 Kč za dítě.

Členský příspěvek prosím zasílejte POUZE na bankovní účet Spolku číslo 4099730369/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo, které dítěti přidělila školka, do zprávy pro příjemce prosím napište jméno dítěte.
Členský příspěvek je možné uhradit buď jednorázově ve výši 1 400 Kč, a to do 15.10.2020 nebo ve dvou částkách (2× 700 Kč, druhá platba pak do 15.2.2021).

Členské příspěvky v uplynulých letech sloužily k úhradě celoročních divadélek, školkových výletů, přispívalo se na vánoční dárky do školky či jsme financovali pořízení lanové pyramidy na pozemku školky.

Rádi bychom vás upozornili, že v případě neuhrazení členského příspěvku se děti dále nemohou účastnit akcí pořádaných MŠ hrazených z příspěvků Spolku.

V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností či připomínek budeme rádi pokud nás oslovíte osobně anebo nám napíšete na spolkový e-mail spolekmsh@gmail.com.

 Za Spolek vám děkují Kateřina Hradecká, Alžběta Mirvaldová, Hana Doubková a Jiří Zirkler.