Školka Hradištko

Spolek MŠH

Hledáme nové členy
Pokud jsou mezi Vámi zájemci, kteří se chtějí více zapojit do činnosti Spolku, ozvěte se nám prosím na e-mail Spolku spolekmsh@gmail.com nebo na sebe nechte kontakt přímo u paní učitelky ve školce.
Rády Vás přivítáme
 Alena Chramostová, Zuzana Bartošová, Irena Tittlbachová a Michaela Ulmanová.

Milí rodiče – členové Spolku mateřské školy Hradištko,
výše členského příspěvku na tento rok činí 1.400 Kč.
Příspěvky prosím zasílejte POUZE na účet Spolku 4099730369/0800 nejpozději do 19.10.2018. Příspěvek je možné uhradit v celé výši (to upřednostňujeme) nebo ve dvou částkách (2× 700 Kč, druhá platba pak do 18.1.2019).
Jako variabilní symbol uveďte číslo, které dítěti přidělila školka, do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte.

V případě neuhrazení příspěvku se děti dále nemohou účastnit akcí pořádaných MŠ hrazených z příspěvků Spolku.

Za Spolek Vám děkuje Alena Chramostová, Zuzana Bartošová, Irena Tittlbachová a Michaela Ulmanová.