Školka Hradištko

Spolek MŠH

Milí rodiče,

na schůzi Spolku konané dne 1.9.2022 bylo odhlasováno složení vedení Spolku Mateřské školy Hradištko a výše členského příspěvku na školní rok 2022/2023.

Členský příspěvek prosím zasílejte POUZE na bankovní účet Spolku číslo 2702253538/2010. Jako variabilní symbol uveďte číslo, které dítěti přidělila MŠ, do zprávy pro příjemce prosím napište jméno dítěte.
Členský příspěvek je možné uhradit buď jednorázově ve výši …1500 Kč…, a to do 30.10.2022 nebo ve dvou částkách (2× 750 Kč, první platba do 30.10.2022, druhá platba pak do 28.2.2023).

Členské příspěvky v uplynulých letech sloužily k úhradě celoročních divadélek, školkových výletů, přispívalo se na vánoční dárky do školky či jsme financovali pořízení lanové pyramidy, houpaček duoswing na pozemku školky atd.

Rádi bychom vás upozornili, že v případě neuhrazení členského příspěvku se děti dále nemohou účastnit akcí pořádaných MŠ hrazených z příspěvků Spolku.

V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností či připomínek budeme rádi pokud nás oslovíte osobně anebo nám napíšete na spolkový e-mail spolekmsh@gmail.com.

Za Spolek vám děkují Kateřina Hradecká, Hana Doubková, Michaela Vaníčková a Jiří Zirkler.

Kontakty:
Spolek Mateřské školy Hradištko, z.s.
e-mail: spolekmsh@gmail.com
Předseda: Kateřina Hradecká tel.: 604 90 92 60
Pokladník: Hana Doubková
Členové výboru: Michaela Vaníčková, Jiří Zirkler