Školka Hradištko

Ceny stravného

   Školní jídelna – MŠ Hradištko

Ceny stravného

 

MŠ – děti 3-6 let

Přesnídávka…………… Kč 9,–

Oběd… ………..………Kč 20,–

Svačina…………………Kč 9,–

Nápoje celý den………. Kč 3,–

celodenní stravování    Kč 41,–

 

MŠ – děti 7 let

Přesnídávka………………Kč 9,–

Oběd……………………Kč 21,–

Svačina….………………Kč 9,–

Nápoje celý den..………. Kč 3,–

celodenní stravování      Kč 42,–

 

ZŠ – žáci 0. ročníku (6 let)

Oběd……………………Kč 23,–

ZŠ – žáci 0.-4. ročníku (7-10 let)

Oběd……………Kč 27,–

ZŠ – žáci 4.-7. ročníku (11-14 let)

Oběd……………Kč 30,–

Dospělí – vlastní zaměstnanci

Oběd………….…Kč 30,–

Dospělí – cizí strávníci

Oběd………….…Kč 70,–

 

Prosím rodiče, aby své děti odhlašovali ze stravy

ve školce nejpozději do 7.45 hod. a ve škole do 7.30 hod.

 

1.1.2021                                       Jelínková Hana, hospodářka MŠ ŠJ