Školka Hradištko

Ceny stravného

   Školní jídelna – MŠ Hradištko

Ceny stravného

MŠ – děti 3-6 let

Přesnídávka…………… Kč 7,–

Oběd… ………..………Kč 16,–

Svačina…………………Kč 7,–

Nápoje celý den………. Kč 3,–

celodenní stravování    Kč 33,–

 

MŠ – děti 7 let

Přesnídávka………………Kč 7,–

Oběd……………………Kč 17,–

Svačina….………………Kč 7,–

Nápoje celý den..………. Kč 3,–

celodenní stravování      Kč 34,–

 

ZŠ – žáci 1.-4. třídy (7-10 let)

Oběd……………Kč 22,–

ZŠ – žáci 4.-7. třídy (11-14 let)

Oběd……………Kč 24,–

ZŠ – žáci 7.-9. třídy (15 -18 let)

Oběd……………Kč 26,–

 

Dospělí

Oběd………….…Kč 29,–

 

Prosím rodiče, aby své děti odhlašovali ze stravy

ve školce nejpozději do 7.45 hod. a ve škole do 7.30 hod.

 

1.9.2018                                         Jelínková Hana, hospodářka MŠ ŠJ