Školka Hradištko

Zápis – školní rok 2018/2019

on 20.4.2018

Potřebné informace a dokumenty k tisku týkající se zápisu pro školní rok 2018/2019 najdete na těchto webovkách vpravo pod stránkou ZÁPIS.

K zápisu prosím vyplnit pouze:
*jméno a příjmení dítěte
*datum narození dítěte
*adresu trvalého pobytu dítěte
*státní občanství dítěte
*jméno a příjmení zákonných zástupců dítěte
*adresu trvalého pobytu nebo kontaktní adresu, telefon a e-mail na zákonného zástupce, který přijde k zápisu
Na druhé straně evidenčního listu si u dětského lékaře zajistit VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE (děti povinně se předškolně vzdělávající nemusí mít vyznačeno očkování – zbytek ano).

 

Kapacita MŠ je 73 míst. K zápisu do ZŠ šlo 39 dětí – některé z nich nám ve školce zůstanou s odkladem školní docházky (odhadem 10 – 12 dětí). Počet volných míst pro nově přijaté děti bude upřesněn až po ukončení všech vyšetření v pedagogicko-psychologických poradnách a vydání rozhodnutí základní školou.

Mgr. Magda Bílková, ředitelka